Klachtenprocedure
Intuitieve Opleidingen Utrecht

crkbo_instelling_rgb

Onze opleidingen zijn CRKBO geregistreerd en daarmee  aftrekbaar voor de inkomsten belastingen, ook ben je verzekerd van een professionele aanpak.

Klachtenprocedure

Gegeven de lessen en visie van Intuitieve Opleidingen gaan wij ervan uit dat cursisten en studenten vanuit eigen verantwoordelijkheid omgaan met processen die kunnen ontstaan gedurende de cursussen en opleidingen.

Mocht er een klacht zijn dan kijken we eerst naar in hoeverre dit een groeikans is voor de betrokkenen. Mocht u toch een klacht hebben dan kunt u dit zowel schriftelijk, telefonisch als mondeling doen bij de directie van Intuitieve Opleidingen. Binnen 1 week na ontvangst van uw klacht ontvangt u van Intuitieve Opleidingen een schriftelijke ontvangstbevestiging. Hierin staat de termijn, in ieder geval binnen vier weken, waar binnen wij de klacht afhandelen.
Een klacht zal uiteraard door beide partijen vertrouwelijk worden behandeld. Komen directeur en cursist/student er samen niet uit dan is er de onafhankelijke Geschillencommissie om de klacht te behandelen.

Intuitieve Opleidingen  heeft samen met De Rivier,  Intuïtieve Trainingen te Hensbroek een geschillencommissie.

Mocht het voorkomen dat beide partijen niet tot overeenstemming komen over afhandeling van de klacht, dan wordt de klacht voorgelegd aan deze onafhankelijke geschillencommissie.

Als deze commissie een klacht in behandeling neemt, brengt de commissie een bindend advies uit aan beide partijen; eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.

Klachten naar de geschillencommissie kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend.

Wij verzoeken u in de beschrijving van de klacht te benoemen waar, wanneer, met wie en hoe een ander heeft plaatsgevonden.
Een klacht zal uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.

Bij de behandeling van de klacht zal Intuitieve Opleidingen, binnen de kaders van de geldende regelgeving en binnen de grenzen van wat in redelijkheid kan worden verwacht, streven naar een doeltreffende oplossing van het probleem.

Binnen Intuitieve Opleidingen worden verantwoordelijke medewerkers gewezen op hun aandeel in het voorval, zodat in de toekomst soortgelijke klachten kunnen worden voorkomen.

Ook op die manier is de behandeling van een klacht een leerproces voor betrokkenen.
Bij de behandeling van de klacht wordt u in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden.

U wordt schriftelijk, gemotiveerd in kennis gesteld over de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en de eventueel genomen maatregelen.

 

Ervaar het zelf
Maak kennis met ons aanbod

"Eén van mijn belangrijkste ontdekkingen is dat je intuïtie een zeer waardevolle bron van informatie is, als je het aandacht geeft én er op durft te vertrouwen. Ervaar het zelf."

Carla van Hartskamp

Interesse? We vertellen je graag meer.

Kies je onderwerp, vul je gegevens in en we nemen contact met je op.