Privacyverklaring
Intuitieve Opleidingen Utrecht

Privacyverklaring Intuitieve Opleidingen

Intuitieve Opleidingen, gevestigd Koningin Wilhelminalaan 8 3527 LD Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring.

Carla van Hartskamp is de functionaris gegevensbescherming van Intuitieve Opleidingen. Zij is te bereiken via e-mail mail@intuitieveopleidingen.com

Verwerking persoonsgegevens

Intuitieve Opleidingen verwerkt je persoonsgegevens als je een cursus, training of opleiding volgt of hebt gevolgd, als je je hebt opgegeven voor een reading, healing of een open avond of als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief.

Verzameling persoonsgegevens

We verzamelen de volgende persoonsgegevens van je:

  • voor- en achternaam
  • adres en telefoonnummer
  • e-mailadres

Gevoelige persoonsgegevens

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Tenzij er toestemming is van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Als je denkt dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een persoon jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op mail@intuitieveopleidingen.com, zodat de gegevens kunnen worden verwijderd.

Doel van verzamelen persoonsgegevens

Intuitieve Opleidingen verzamelt je persoonsgegevens voor het

  • verzenden van de nieuwsbrief
  • informeren over de cursussen, trainingen en opleidingen van Intuitieve Opleidingen
  • versturen van het inschrijfformulier en factuur na aanmelding voor een cursus, training of opleiding.

Bewaartijd persoonsgegevens

Intuitieve Opleidingen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Dat betekent het volgende:

  • Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief dan bewaren we je persoonsgegevens totdat je je uitschrijft. Er is bij iedere nieuwsbrief een mogelijkheid om je uit te schrijven.
  • Volg je een cursus, training of opleiding, of heb je dit in het verleden gedaan, dan bewaren we je persoonsgegevens tot maximaal 5 jaar.
  • Als onderneming zijn wij wettelijk verplicht de administratie, inclusief facturen met adresgegevens, 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

We verkopen je gegevens niet en geven ze niet door aan anderen. Ook gebruiken we ze niet om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen of om besluiten te nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dat wil zeggen dat we geen gebruik maken van computerprogramma’s of –systemen waar geen mens meer aan te pas komt.

Intuitieve Opleidingen is in principe de enige die toegang heeft tot je gegevens. Maar er zijn derde partijen die toegang hebben tot je gegevens of een deel daarvan. Dit is alleen het geval als de wet daartoe verplicht of als dat voor Intuitieve Opleidingen noodzakelijk is om het bedrijf goed te kunnen uitvoeren. Op deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Persoonsgegevens inzien en/of veranderen

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of (laten) verwijderen. De gegevens waarmee je staat ingeschreven in de nieuwsbrief kun je zelf inzien, aanpassen of verwijderen via de link onderaan die nieuwsbrief.

Neem contact op met Intuitieve Opleidingen via mail@intuitieveopleidingen.com als je andere gegevens wilt aanpassen. We reageren uiterlijk binnen vier weken op je verzoek. Heb je een klacht, dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Intuitieve Opleidingen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij toch het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact met ons op via mail@intuitieveopleidingen.com

Tot slot

Intuitieve Opleidingen zal deze verklaringen af en toe aan moeten passen. We raden je aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of je je toestemming wilt herzien.

Bekijk ook de Algemene Voorwaarden van Intuitieve Opleidingen die op al haar activiteiten van toepassing zijn.

Aanbevolen

Basisopleiding Intuitie 1

Training

In 11 wekelijkse lessen leer je verschillende basistechnieken ter ondersteuning van het herkennen van je intuïtieve kwaliteiten en hoe je dit praktisch kunt inzetten in je leven.

Lees meer over Basisopleiding Intuitie 1

Online lessen bij IO

Training

Alle cursussen worden zowel op het centrum als via het internet aangeboden. Je kan kiezen. De Opleidingen worden op het centrum gegeven. De readings en healings worden via het internet gegeven.

Lees meer over Online lessen bij IO

Open Ochtend

Kom zelf ervaren en kennismaken.

De Open Ochtend is een leuke manier om ongedwongen kennis te maken met Intuitieve Opleidingen. Je kunt aan een proefles meedoen en een healing of korte reading meemaken. Daarnaast kun je kennismaken met cursisten en docenten.

Lees meer over de Open Middag

Ervaar het zelf
Maak kennis met ons aanbod

"Eén van mijn belangrijkste ontdekkingen is dat je intuïtie een zeer waardevolle bron van informatie is, als je het aandacht geeft én er op durft te vertrouwen. Ervaar het zelf."

Carla van Hartskamp

Interesse? We vertellen je graag meer.

Kies je onderwerp, vul je gegevens in en we nemen contact met je op.